พญาหมูป่าคาบแก้ว เนื้อนวะ ปี 2538 หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา ที่ 3 มาพร้อมใบประกาศ

1,800.00 ฿

รายละเอียด

พญาหมูป่าคาบแก้ว เนื้อนวะ ปี 2538 หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา ที่ 3 มาพร้อมใบประกาศ