รูปถ่ายขาวดำ หลวงพ่อพร้า หลังปั๊มตราวัด ยุคต้น วัดโคกดอกไม้

1,200.00 ฿

รายละเอียด

รูปถ่ายขาวดำ หลวงพ่อพร้า หลังปั๊มตราวัด ยุคต้น วัดโคกดอกไม้