ประวัติหลวงพ่อชำนาญอย่างย่อๆ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี