ปลัดขิก กัลปังหาขาว ตัวใหญ่ จารมือ ตอกโค๊ต วชน กระโดด หลวงพ่อตัด วัดชายนา หายาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลัดขิก กัลปังหาขาว ตัวใหญ่ จารมือ ตอกโค๊ต วชน กระโดด หลวงพ่อตัด วัดชายนา หายาก