ปลัดขิก กัลปังหาดำ ตัวใหญ่ จารมือ ตอกโค๊ต เฑาะ หลวงพ่อตัด วัดชายนา หายาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลัดขิก กัลปังหาดำ ตัวใหญ่ จารมือ ตอกโค๊ต เฑาะ หลวงพ่อตัด วัดชายนา หายาก