พญาพยัคราช รุ่น พยัคฆ์คำรณ งาแกะ หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส สร้าง 99 ตัว เลี่ยมเงิน

3,500.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พญาพยัคราช รุ่น พยัคฆ์คำรณ งาแกะ หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส สร้าง 99 ตัว เลี่ยมเงิน