พญาเสือสมิงรับทรัพย์เขาควายเผือกเเกะ แช่น้ำมัน สร้าง200 ตัว พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะปัตตานี

1,400.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พญาเสือสมิงรับทรัพย์เขาควายเผือกเเกะ แช่น้ำมัน สร้าง200 ตัว พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะปัตตานี
พญาเสือสมิงรับทรัพย์ เขาควายผือก แช่น้ำมัน
๑.น้ำมันเสือที่ใช้สักของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
๒.น้ำมันว่านยา 108
๓.น้ำมันสักเสือพ่อแก่ระยอง
๔.น้ำเก้ากลิ่น
๕.น้ำมันบรมครู มหาเสน่ห์ อุดมโชคโภคทรัพย์ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะปัตตานี
จำนวนการจัดสร้าง
เนื้อไม้มะขามแกะ 500 ตัว
เนื้อเขาควายเผือแกะ 200 ตัว
วันที่ ๑๗ ต.ค ๒๕๕๘ อ.ชาลี เอี่ยมฉลวย ลูกศิษย์สายตรงหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปลุกเสกวันนี้มี การปลุกเสกพญาเสือสมิงรับทรัพย์ แกะไม้มะขาม และเขาควายผือก แช่มน้ำมัน และตะกรุดหนังเสือชาติพยัคฆ์รับทรัพย์ 109 ดอก
ปลุกเสกวาระที่ ๑ ที่กุฐิพ่อท่านเขียว ที่วัดไทรใต้ นาน ๗ วัน
ปลุกเสกวาระที่ ๒ . วันที่ ๑๘ ต.ค ๒๕๕๘ ณ วัดไทรใต้ จ.นครสวรรค์ พ่อท่านเขียว ปลุกเสกเดียว
ปลุกเสกวาระ ที่ ๓ วันที่ ๑๙ ต.ค ๒๕๕๘ ณ. ตำหนักพ่อแก่ ระยอง
วาระที่ ๔ ปลุกเสกที่อุโบสถวัดไทรใต้ หลวงปู่เขียว พ่อท่านเดช ปลุกเสก
วาระที่ ๕ หลวงพ่อสมยศ วัดไทรทองพัฒนา ปลุกเสก