พระกริ่งศรีธาตุ ไตรมาส ปี 53 หลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ (โนนเเกต) เนื้อนวโลหะก้นทองแดง No .๑๗ เลข 2 หลักต้นๆหายาก

5,500.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระกริ่งศรีธาตุ ไตรมาส ปี 53 หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมโม วัดศรีธาตุ(โนนเเกต) เนื้อนวโลหะก้นทองแดง No. ๑๗ เลข 2 หลักต้นๆ หายาก เป็นรุ่นที่ปลุกเสกตลอดไตรมาส 3 เดือนเต็ม พิธีดี เจตนาการสร้างดี พร้อมกล่องเดิม