พระขุนแผนแสงธรรม หลวงปู่แสง ญาณวโร

0.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระขุนแผนแสงธรรม
หลวงปู่แสง ญาณวโร
วัดอรัญญาวิเวก บ.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ในพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสก “เหรียญหล่อรูปเหมือนแสงธรรม” เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น มี “พระขุนแผนแสงธรรม” เข้าร่วมพิธีด้วย
ศิษย์สายพระนครศรีอยุธยาจัดสร้าง”พระขุนแผนแสงธรรม”ขึ้นเพียงจำนวน ๒๐๐ องค์ โดยพระอาจารย์คณิสสร ผลญาโณ เป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเองทั้งหมด ทั้งเรื่องแม่พิมพ์และลงมือปั๊ม
มวลสารพระขุนแผนแสงธรรม : ผงว่าน108 ,ผงพุทธคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ,ผงพระสิวลี หลวงปู่คำพัน,ผงปฐวีธาตุบด หลวงปู่คำพัน,แป้งเสก ลูกแป้งเสก ยายชีนวล และผงสร้างพระครูบาอาจารย์สายระยอง
พระขุนแผนแสงธรรม มี ๒ พิมพ์
๑/ พิมพ์ยอดขุนพลวังหลวง สร้างจำนวนสร้าง ๑๕๐ องค์
๒/ พิมพ์แขนอ่อน สร้างจำนวนสร้าง ๕๐ องค์
หลังพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ทางฝ่ายเจ้าภาพจัดสร้าง(คุณพยุงศักดิ์)ได้มอบพิมพ์แขนอ่อนไว้ให้ ๓๒ องค์ มอบต่อให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ๒ องค์
แตกหักเสียหายไปอีก ๕ องค์
คงเหลืออยู่เพียง ๒๕ องค์
ปรึกษาเจ้าภาพจัดสร้างแล้ว เห็นควรเปิดให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญ “พิมพ์แขนอ่อน” เพื่อสมทบทุนทำบุญสร้างพระถวายวัดวาครูบาอาจารย๋์ต่อไป
—-
จำนวนที่เปิดให้ทำบุญ ๒๓ องค์