พระสมเด็จพิมพ์แหวกม่านหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ จ.ชัยนาท เนื้อดินเผา

1,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระสมเด็จพิมพ์แหวกม่านหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ จ.ชัยนาท เนื้อดินเผา