พระสมเด็จแหวกม่าน หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ ชัยนาท (ศิษย์หลวงพ่อกวย) หลังยันต์จารดินสอ ลายมือ

2,600.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระสมเด็จแหวกม่าน หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ ชัยนาท (ศิษย์หลวงพ่อกวย) หลังยันต์จาร ลายมือ