พระสิวลีเนื้อผง รุ่นไม่มีอด ไม้เทพธาโร หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย   วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

0.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระสิวลีเนื้อผง รุ่นไม่มีอด ไม้เทพธาโร หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย   วัดสุทธาวาส วิปัสสนา   ต.ลาดบัวหลวง   อ.ลาดบัวหลวง   จ.อยุธยา

พระสิวลีเนื้อผง ไม้เทพธาโร

หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย   วัดสุทธาวาส วิปัสสนา   ต.ลาดบัวหลวง   อ.ลาดบัวหลวง   จ.อยุธยา

..รุ่นไม่มีอด..

แม้เพียงเอ่ยนาม   หรือสวดพระคาถา   น้อมระลึกถึง   ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา

ลาภสักการะจะหลั่งไหลมามิขาดสาย   ความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวง   ก็พลันบังเกิดขึ้น   แก่ผู้กราบไหว้ขอพร

อธิษฐานจิตปลุกเสก   :   ปี 2554

พระสิวลีเนื้อผงไม้เทพธาโร

พระสิวลี (พระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางโชคลาภ) คุณวิเศษ   :

ด้านโชคลาภ   ด้านเงินทอง

สักการะต่าง ๆ   ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง

มั่งมี   ศรีสุข   ป้องกันภัยต่าง ๆ ดีนักแล

ป้องกันเสนียดจัญไรทั้งปวง

**รับประกันแท้ 100%**