พระหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน พิมพ์พุ่มข้าวบิณ เนื้อผง “ฝังพลอย” ปี 2518 หายาก จ.ชลบุรี

880.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน พิมพ์พุ่มข้าวบิณ เนื้อผง “ฝังพลอย” ปี 2518 หายาก จ.ชลบุรี ….พระแท้ พร้อมบัตรรับรอง…….พิมพ์ฝังพลอยจะหายากแล้ว…ไม่ได้เห็นแล้ว (ฝังพลอยสมัยก่อนจะใช้พลอยแท้ในการฝัง..ทำให้พระมีคุณค่าในองค์พระเอง..ซึ่งเมื่อก่อนแถบตะวันออกจะหาพลอยได้ง่าย…..แต่ปัจจุบัน..พระฝังพลอยส่วนใหญ่จะเป็นพลอยสังเคราะห์…เพราะพลอยแท้ๆจะหาได้ยากแล้ว)….พระคัดสวยมาให้ พร้อมบัตรรับรอง น่าเก็บมาก