รูปถ่ายสี หลังแผ่นตะกั่วจาร

แบ่งกันชมครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายสี หลังแผ่นตะกั่วจาร

รูปถ่ายสี  หลังแผ่นตะกั่วจารมือ ตอกโค๊ต ต ปี 2549 สร้างจำนวน 400 ภาพ แจกงานผ้าป่า ปี49 หายากมาก