ลูกสะกดตะกั้วอวน หลวงพ่อตัด วัดชายนา ตอกโค๊ต นะใหญ่ 2 นะ กับ วชน เรียง   จารมือ ของหายาก

3,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกสะกดตะกั้วอวน หลวงพ่อตัด วัดชายนา ตอกโค๊ต นะใหญ่ 2 นะ กับ วชน เรียง   จารมือ ของหายาก

ลูกสะกดตะกั่วอวน หลวงพ่อตัด วัดชายนา ตอกโค๊ต นะใหญ่ 2 นะ กับ วชน เรียงซึ่งเป็นโค๊ตตัวเดียวกันกับที่ตอกตะกรุด ของหายาก ขนาด 1นิ้ว