วัวธนู พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะปัตตานี เนื้อเขาควายเผือก หายาก

1,200.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัวธนู พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะปัตตานี เนื้อเขาควายเผือก ของดีที่มีอยู่ในตัว
วาระที่ ๑ ปลุกเสกที่ วัดไทรใต้ นาน ๗ วันเต็ม
วาระที่ ๒ ปลุกเสกที่ตำหนักพ่อแก่ระยอง
วาระที่ ๓ ปลุกเสกที่วัดไทรใต้
วาระที่ ๔ ปลุกเสกในอุโบสถวัดไทรใต้ พ่อท่านเขียว และหลวงพ่อเดชปลุกเสก
วาระที่ ๕ พระอาจารย์เสรี อมโร ปลุกเสกนาน ๑ เดือน ที่วัดมงคลนิมิต
วาระที่ ๖ พระอาจารย์ เสรี ปลุกเสกในอุโบสถมหาอุด วัดหนองผือ
วาระที่ ๗ หลวงปู่ณรงค์ ปลุกเสก ที่วัดมงคลนิมิต ๓ คืน
วาระที่ ๘ นำเข้าพิธีปลุกเสกในวัดถ้ำยะลา
วาระที่ ๙ หลวงปู่เขียว ปลุกเสกในอุโบสถ วัดห้วยเงาะ

หลวงปู่บอกว่า เมตา ค้าขาย โชคลาภสุดๆๆ ของที่ลองได้
การบูชาควายธนูและวัวธนู ควายธนูมีมาคู่สังคมไทยมายาวนาน บ้างก็ใว้เฝ้าบ้านเรือนบ้างก็ใว้เพื่อทำร้ายศัตรู แต่ควายและวัวธนูนั้นก็มีทั้งที่ดีและร้ายเหมือนกัน
วัวธนูบางที่สร้างเพื่อการเฝ้าบ้านเรือนคุ้มครองเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่ส่งผลร้ายต่อผู้บูชาเลย สำหรับคนเล่นของ เลี้ยงกุมาร และอื่นๆควรมีติดบ้านติดตัวใว้เพราะถือเป็นการแก้คุณไสยอย่างหนี่งซึ่งดีเลิศ
ไม่ว่างไปตามงานศพ หรือวัด ป่าช้า จนถึงการเดินทางต่างๆมีติดรถติดตัวติดบ้านก็จะเกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยไสยศาสตร์ในปัจจุบัน
หลายท่านคงสงใสว่า กุมารทอง แพ้วัวธนูหรือไม่ ? ตอบก็มีผลบ้างในกุมารพรายที่จะแพ้กำลังของควายหรือวัวธนู แต่กุมารทองสายเทพคงมีอำนาจมากกว่าควายหรือวัวธนูก็ขึ้นอยู่กับพละกำลังของกุมารทองนั้นๆด้วย แต่ไม่ใช่ว่ากุมารจะเลี้ยงในสถานที่เดียวกันไม่ได้ เพราะกุมารทองบางรุ่นบางวัดก็ได้สร้างกุมารทองขี่วัวธนูและขี่ควายธนูออกมาเหมือนกัน เพื่อให้กุมารและควายนั้นช้วยกันดูแลรักษาบ้านเรือนและเรียกทรัพย์เตือนภัยไปในตัว
ควายธนูบางที่ก้ปลุกเสกเพื่อการดีควายหรือวัวธนูสายขายมนต์ขาวเหล่านี้จะทราบได้ถึงพลังงานสีดำหรืออันตรายก็จะกำจัดออกไปแต่หากเป็นดวงจิตที่ดีเช่นกุมารทองที่เราเลี้ยงอยู่ ควายจะไม่ทำอันตรายต่อพลังงานที่เป็นคุณต่อตัวเราอย่างแน่นอนที่สุด
ทั้งนี้ทั้งนั้นการนำควายหรือวัวธนูเข้าบ้านนั้นต้องตั่งชื่อให้โคและควายธนูนั้นๆรวมถึงการขออณุญาติพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางให้เรียบร้อยรวมถึงแนะนำคนในบ้านและกุมารต่างๆให้ควายหรือวัวธนูนี้ได้ทราบดวงจิตกุมารนางกวักและอื่นๆรวมถึงคนในบ้านอีกด้วย
ควรตั่งชื่อให้พระโค วัวธนู ควายธนูหรือไม่ ตอบ ควรตั่งชื่อให้และชื่อนั้นนิยมใช้ชื่อที่มีพลังเช่น มหาอำนาจ พลังโค พลัง ควายทมิฬ เป็นต้น

คาถาปลุกวัวธนู
พุทธังเป็นโต โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาติกะ ธัมมัง เป็นฤทธิ์ โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาติกะ สังโฆ เป็นวิญญาณ โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาปาติกะ
เวลาปล่อย
ภวัสสะตังนาทิง (108จบ)
เวลาเรียกวัวธนู
มาเถิดมามามิมา เอหิสวาหะ คัจฉะ อมุมหิ โอกาเสติ