สมเด็จทองพันชั่ง รุ่นแรก หลวงพ่อทอง จารหมึกทองหน้า-หลัง พร้อมกล่องเดิม ยุคต้นบนเขา

1,200.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมเด็จทองพันชั่ง รุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม จ.ชัยภูมิ จารหมึกทองหน้า-หลัง พร้อมกล่องเดิม ยุคต้นบนเขา