สมเด็จวัดระฆัง อนุสรณ์ 118ปี พ.ศ.2533 พิมพ์ใหญ่ “พระสวยเดิมไม่ผ่านการใช้.หลังปั้มตรายาง…พร้อมบัตรรับรอง.””รับประกันแท้ตลอดฃีพและแท้ตามมาตรฐานสากล.

0.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมเด็จวัดระฆัง อนุสรณ์ 118ปี พ.ศ.2533 พิมพ์ใหญ่ “พระสวยเดิมไม่ผ่านการใช้.หลังปั้มตรายาง…พร้อมบัตรรับรอง.””รับประกันแท้ตลอดฃีพและแท้ตามมาตรฐานสากล.

**พระสมเด็จวัดระฆัง ปี 2533 รุ่นอนุสรณ์ 118 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ***
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย และประทานนั่งปรกเจริญภาวนาแผ่เมตตา ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2533

วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซ่อมบูรณะศาลาการเปรียญครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา (วัดบางหว้าใหญ่) สร้างศาลาอเนกประสงค์ เนื่องด้วยคณะกรรมการวัดระฆังโฆสิตาราม และคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีความเห็นร่วมกันว่า สมควรที่จะหาปัจจัยเพื่อเพิ่มทุนมูลนิธิสมเด็จฯ ให้เพียงพอกับวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งมูลนิธิประการหนึ่ง ประการที่ 2 เพื่อซ่อมบูรณะศาลาการเปรียญของวัด ซึ่งจัดเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในยุคนี้ให้คงสภาพเดิมไว้และประการ 3 ให้จัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ขึ้นหนึ่งหลัง เพื่อไว้สำหรับบำเพ็ญศาสนกิจในทางพระศาสนาในวาระต่างๆ ซึ่งทางวัดยังขาดแคลนอยู่

ประวัติการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง ดังนั้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ให้จัดสร้างวัตถุมงคลอนุสรณ์ 118 ปี ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขึ้น เพื่อท่านทั้งหลายที่มีความเชื่อ ความเลื่อมใสศรัทธาในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มีไว้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว

พระเกจิอาจารย์นั่งปรกปลุกเสกถึง 89 รูป ที่โดดเด่นคือ

พระภาวนาโกศลเถระ (วีระ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (วิเชียร) วัดดวงแข กรุงเทพฯ

พระครูจันทคุณาภรณ์ (จำปา) วัดอินทราวาส กรุงเทพฯ

พระครูวิบูลศีลวัตร (ซ้วน) วัดหนัง กรุงเทพฯ

พระครูวิมลธรรมธาดา (ถวิล) วัดลาดบัวขาว กรุงเทพฯ

พระครูสุทธิธรรมาจารย์ (คอน) วัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพฯ

พระครูอุดมโชติวัฒน์ (อรรถ) วัดองครักษ์ สุพรรณบุรี

พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี) วัดพระรูป สุพรรณบุรี

พระครูศรีฉฬังคสังวร (เริ่ม) วัดจุกกระเฌอ ชลบุรี

พระครูสารทรพัฒนกิจ (ละมูล) วัดเสด็จ ปทุมธานี

พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม นครปฐม

พระครูสุนทรวุฒิคุณ (พุฒ) วัดกลางบางพระ นครปฐม

พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ นครปฐม

พระครูเกษมนวกิจ (เต้า) วัดเกาะวังไทร นครปฐม

พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ผูก) วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พระครูวิชัยประสิทธิคุณ (เชิญ) วัดโคกทอง พระนครศรีอยุธยา

พระครูพุทธสิริวัฒน์ (เมี้ยน) วัดโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา

พระครูสังวรสมณกิจ (ทิม) วัดพระขาว พระนครศรีอยุธยา

พระครูเกษมคณาบาล (มี) วัดมารวิชัย พระนครศรีอยุธยา

พระครูวิบูลรัตนากร (วงศ์) วัดสามกอ พระนครศรีอยุธยา

พระครูสุนทรยติกิจ (ละเอียด) วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา

พระครูโอภาสธรรมวัตร (ล้วน) วัดพิกุลโสภณ พระนครศรีอยุธยา

พระครูสุวัฒนาภรณ์ (บี้) วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี

พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง) วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

พระครูใบฎีกาคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร

พระครูสมุทรพัฒนโสภณ (ทองหล่อ) วัดคันลัด สมุทรปราการ

พระครูการาม (พลับ) วัดชายคลอง พัทลุง

พระครูกาชาด (บุญทอง) วัดดอนศาลา พัทลุง

พระครูกาเดิม (เพิ่ม) วัดเขียนแก้ว พัทลุง

พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา พัทลุง

หลวงพ่อฤทธิ์ วัดบ้านสวน พัทลุง

พระอาจารย์แก้ว วัดโคกโดน พัทลุง

พระอาจารย์ปลอด วัดหัวป่า พัทลุง

พระราชสิงหคณาจารย์ (แพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี

พระครูจิตตานุรักษ์ (จวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี

พระครูเมตตานุศาสน์ (บุญช่วย) วัดกุฎีทอง สิงห์บุรี

พระครูอินทคณานุสิกขน์ (เจ๊ก) วัดระนาม สิงห์บุรี

พระครูพิบูลธรรมเวท (เปรื่อง) วัดหิรัญญารามพิจิตรา

นับเป็นวัตถุมงคลยอดนิยมรุ่นหนึ่ง ข่าวพระเครื่อง #ที่มาหนังสือพิมพ์ข่าวสด