หน้ากากพรานบุญ รุ่นแรก ปี 2558 หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เนื้อผง ฝังตะกรุดทองคำ

1,300.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 หน้ากากพรานบุญ รุ่นแรก ปี 2558 หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เนื้อผง ฝังตะกรุดทองคำ

หน้ากากพรานบุญ รุ่นแรก ปี 2558 หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระนครศรีอยุธยา
เนื้อผง ฝังตะกรุดทองคำ สร้าง 500