หลวงปู่ทวด อ.นอง วัดทรายขาว พ.ศ. 2538

0.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลวงปู่ทวด อ.นอง วัดทรายขาว พ.ศ. 2538
เนื้อว่านพิมพ์กลาง สร้างเนื่องในโอกาสท่าน อ.นอง อายุครบ 77 ปี ปี 2538

องค์ละ 1200 บาท