หลวงพ่อทวดพิมพ์ กลีบบัว รุน ๑ สวย เดิม ผิวขั้นเทพ รมดำแห้งๆเดิมๆปรอท น้ำทอง ตัวหนังสือเต็ม กลีบบัวเต็ม

26,000.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลวงพ่อทวดพิมพ์ กลีบบัว รุน ๑ สวย เดิม ผิวขั้นเทพ รมดำแห้งๆเดิมๆปรอท น้ำทอง ตัวหนังสือเต็ม กลีบบัวเต็ม