หลวงพ่อทวดพิมพ์ กลีบบัว รุน ๑ สวย เดิม ผิวขั้นเทพ รมดำแห้งๆเดิมๆปรอท น้ำทอง ตัวหนังสือเต็ม กลีบบัวเต็ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลวงพ่อทวดพิมพ์ กลีบบัว รุน ๑ สวย เดิม ผิวขั้นเทพ รมดำแห้งๆเดิมๆปรอท น้ำทอง ตัวหนังสือเต็ม กลีบบัวเต็ม