หลวงพ่อทอง จ.ชัยภูมิ รุ่นเจริญพรบน(รุ่นแรก) ออกปี๕๖ เนื้อทองแดงรมดำ หมายเลข๑๒๒

1,200.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม จ.ชัยภูมิ รุ่นเจริญพรบน(รุ่นแรก) ออกปี๕๖ เนื้อทองแดงรมดำ หมายเลข ๑๒๒ ตอกแจกสร้างน้อย กล่องเดิม ยุคต้นบนเขา