หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค รูปเหมือนปั้มพิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม

800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค รูปเหมือนปั้มพิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองเหลือง งานต้มยาแจกทานครั้งที่ ๑๐๒ ปี