เจริญพรบน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่น”เจริญพร”เนื้อฝาบาตร ตอกโค๊ต แพะ 9 รอบ แยกจากชุดกรรมการ หมายเลข 3981 เหรียญสวย พร้อมกล่องเดิม

1,400.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจริญพรบน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่น”เจริญพร”เนื้อฝาบาตร ตอกโค๊ต แพะ 9 รอบ แยกจากชุดกรรมการ หมายเลข 3981 เหรียญสวย พร้อมกล่องเดิม