เหรียญบัวบาน หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส จ.อยุธยา (พิเศษ ลองพิมพ์ สร้าง108เหรียญ เฉพาะศิษย์เท่านั้น)

3,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญบัวบาน หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส จ.อยุธยา (พิเศษ ลองพิมพ์ สร้าง108เหรียญ เฉพาะศิษย์เท่านั้น)