เหรียญสร้างบารมีย้อนยุค ๕๗ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อคูณ ปริสทฺโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

900.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญสร้างบารมีย้อนยุค ๕๗ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อคูณ ปริสทฺโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

เหรียญสร้างบารมีย้อนยุค ๕๗ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อคูณ ปริสทฺโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ” รุ่น สร้างบารมีย้อนยุค ๕๗ ปี 2557 ” พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดบ้านไร่ 4 วาระ วาระที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 วาระที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 วาระที่ 3 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557 วาระที่ 4 วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้เพื่อ สมทบทุนสร้างอุโบสถ และศาลาการเปรียญ วัดบ้านดอนน้อย ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด พระครูวินัยธรวีระ เตชธโร (พระอาจารย์รุ่ง เจ้าคณะตำบลกุดพิมาน) เจ้าอาวาวัดบ้านดอนน้อย ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้ศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลามานานหลายปี ตามรอยพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พระสุปฏิปัณโณพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ นั่นก็คือพระอริยสงฆ์ แห่งวัดบ้านไร่มาโดยตลอด เนื่องด้วยพระอาจารย์รุ่งเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ท่านได้ปรนนิบัติรับใช้พระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยตลอดมิได้ขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลงผมให้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พระอาจารย์รุ่ง ท่านมีความมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยม ท่านไดพัฒนาวัดดอนน้อยอย่างต่อเนื่อง โดยนำปัจจัยมาสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เพื่อให้พระสงฆ์อุบาสก อุบาสิกา ได้ใช้ประกอบศาสนกิจต่างๆ ภายในวัด เช่นศาลาการเปรียญ อุโบสถ ที่ดำเนินการ ก่อสร้างอยู่ แต่เนื่องจากต้องใช้ปัจจัยจำนวนมาก ท่านจึงได้ขอบารมีพระเดชพระคุณ หลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ จัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น “สร้างบารมีย้อนยุค ๕๗” ขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง ศาลาการเปรียญ อุโบสถ ให้แล้วเสร็จ และได้นำวัตถุมงคล เข้าพิธีมหา พุทธาภิเษก ณ วัดบ้านไร่ 4 วาระ นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดพระพุทธบาท เขายายหอม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ (ผู้เป็นศิษย์เอกหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่) ท่านได้เมตตาจารแผ่นตะกรุด เหรียญทองคำเป็นปฐมฤกษ์ และเมตตาอธิฐานจิตปลุกเสกให้เป็นกรณีพิเศษ