เหรียญหลวงพ่อกวย จตุรพิธพรชัยเสาร์5 วัดรัตนชัย (จีน) ปี 2563 เนื้อทองแดงกะไกล่ทองลงยาแดง หน้ากากทอง แยกชุดกรรมการ สร้าง2518 ชุด หมายเลข 2225 สภาพสวย ซีลเดิม

2,200.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญหลวงพ่อกวย จตุรพิธพรชัยเสาร์5 วัดรัตนชัย (จีน) ปี 2563 เนื้อทองแดงกะไกล่ทองลงยาแดง หน้ากากทอง แยกชุดกรรมการ สร้าง2518 ชุด หมายเลข 2225 สภาพสวย ซีลเดิม