เหรียญหล่อบรมครูฤาษีปางเสมอเถร รุ่น อานุภาพพ่อครู ที่ระลึกพิธีไหว้ครู ปี 2560 หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส จ.อยุธยา สร้าง300 องค์

0.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญหล่อบรมครูฤาษีปางเสมอเถร รุ่น อานุภาพพ่อครู ที่ระลึกพิธีไหว้ครู ปี 2560 หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส จ.อยุธยา สร้าง300 องค์

หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย   วัดสุทธาวาส วิปัสสนา (พุทธมณฑลอยุธยา)   ต.ลาดบัวหลวง   อ.ลาดบัวหลวง   จ.อยุธยา

สุดยอดแห่งเครื่องราง   ศักดิ์สิทธิ์   เรืองฤทธานุภาพ   แห่งสยามประเทศ

อธิษฐานจิตปลุกเสก   :   ปี 2556

บรมครูฤาษีมุนีจักรพรรดิ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทอง

หมายเลข 

คุณวิเศษ   :

เมตตามหานิยม   มหาเสน่ห์

ขอโชคลาภ   เงิน-ทอง

หน้าที่การงาน   ความสำเร็จต่างๆ

แคล้วคลาด   กันภัยจากอันตรายเป็นเลิศ

ดีนักแลฯ

พระคาถา   :   ตั้งนะโม 3 จบ

น้อมระลึกถึง   พระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ์

“นะโมพุทธายะ   นะมะพะธะ   จะภะกะสะ   นะมะอะอุ   พุทโธ   อะระหัง   รึรือ   ลึลือ”

หมายเหตุ *เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทอง เนื้อสัมฤทธิ์ชุบเงิน และ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบสามกษัตริย์ เป็นชุดพิเศษ เลของค์พระเลขเดียวกัน

 

พิธีมหาเทวาภิเษก
“ บรมครูปู่ฤาษีนารอท ปางเสมอเถร “

จัดสร้างที่ระลึกในพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ พระเดชพระคุณท่าน เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ (หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย)

มหามงคลฤกษ์ปลุกเสก วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อุโบสถมหาอุตม์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา 10.09 น. พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี เจ้าพิธีกรรมประกอบพิธีบวงสรวงฯ
เวลา 13.09 น. พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ ได้ประสิทธิประสาทให้ “ พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี “ ประกอบพิธีจุดเทียนชัยมหามงคล ตำรับวิชาฯ ซึ่งภายในอุโบสถ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี ได้นั่งอธิษฐานจิตบริกรรมพระเวทคาถา ปลุกเสกวัตถุมงคล ตลอดพิธีกรรม
เวลา 14.39 น. พระครูบาสุรินทร์ ประกอบพิธีดับเทียนชัยมหามงคลอัศจรรย์ปาฏิหาริย์พิธีเสก เกจิดัง หลวงพ่อท่านเจ้าคุณรักษ์ เสกขลัง

…ปาฏิหาริย์ เกิดเหตุ ๓ ฤดู ในพิธี…

พิธีปลุกเสก เทวาภิเษก

” บรมครูปู่ฤาษีนารอท ปางเสมอเถร ” รุ่น อานุภาพพ่อครู

ประกอบพิธีเทวาภิเษกขลัง ณ อุโบสถมหาอุตม์

ช่วงเช้า พระครูบาสุรินทร์ เริ่มทำพิธีบวงสรวงฯ อากาศท้องฟ้าเริ่มมืดคลึ้ม ตลอดพิธี

ช่วงบ่าย จุดเทียนชัย เริ่มพิธีเสกแดดออก พอถึงระหว่างกลางพิธีท้องฟ้าครึ้มตลอดพิธี

หลังเสร็จพิธี ดับเทียนชัย
ฝนตก ดุจเทวดาพรมน้ำมนต์ ทิพยมนต์สู่มณฑลพิธีฯ และ ปิดท้ายด้วยแสงแดด จากพระอาทิตย์ ส่องสว่างไปทั่วลานพุทธมณฑลอยุธยา ซึ่งเป็นเหตุอัศจจรย์ ให้แก่ผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง