เหรียญอาร์มเสด็จเตี่ย ออกวัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม เนื้อทองแดงผิวรุ้งลงยาสองด้าน เลข1005

0.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญอาร์มเสด็จเตี่ย ออกวัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม เนื้อทองแดงผิวรุ้งลงยาสองด้าน

ทองแดงมันปูลงยาสีขาวสองด้าน สร้าง 2999 องค์ แต่จะมีจำนวน 1000 องค์ ที่ไม่ตัดปีกนะครับ จะคละกันไป
เป็นรุ่นที่สวยมาก ปลุกเศกโดยสุดยอดเกจิภาคใต้ และภาคกลาง ที่สำคัญได้รับอนุญาติจากราชสกุลอาภากรณ์ และ ออกวัดของท่านโดยตรง เหรียญสวยมากรับประกัน