เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ 2557 หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุม ธานี เนื้อทองแดงรมดำ ตอกหมายเลข

0.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ 2557 หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี เนื้อทองแดงรมดำ สร้าง 5999 เหรียญหมายเลข
++++++
พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง “หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ” วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี เป็นพระเกจิอาจารย์เชื้อสายมอญแห่งเมืองปทุม มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ กิจนิมนต์ปลุกเสกมากมาย บางวันเดินสายร่วมพิธีปลุกเสกถึง 4-5 งาน และไม่เคยปฏิเสธกิจนิมนต์
ท่านพูดอยู่เสมอว่า “ญาติโยมมีความหวัง เราต้องเมตตาอย่างทั่วถึง”
หลวงพ่อชำนาญ ท่านมีเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ศิษยานุศิษย์ถ้วนหน้า
เมื่อมากราบขอบารมี สนทนาธรรมกับหลวงพ่อชำนาญแล้ว
ก็จะขอพร “พระพรหมองค์ใหญ่” ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดบางกุฎีทอง
เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลหลวงพ่อชำนาญ ปัจจุบันเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก สร้างมาไม่นานลูกศิษย์ลูกหาบูชาหมดจากวัดอย่างรวดเร็ว
ทางด้านการสงเคราะห์พัฒนาชุมชนเยาวชนและสังคมนั้นหลวงพ่อชำนาญ ท่านก็ทำมาตลอดโดย โครงการที่ทำไปแล้วเช่นตั้งวงปี่พาทย์มอญ “กังวานวรกิจ” ฟื้นฟูการแข่งเรือยาวประเพณี สร้างโรงอาหาร ปรับปรุงสถานีอนามัย เพื่อให้สังคมและเยาวชนใช้ให้เกิดประโยชน์
+++++